O společnosti

Využíváme high tech technologii pro průmyslovou výrobu nanovláken a jejich laminátů.

O firmě

Firma Nanovia s. r. o. je firma disponující největší kapacitou pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů v Evropě. Tuto kapacitu využívá pro výrobu bariérových textilií uváděných na trh pod vlastními obchodními značkami Nanovia AntiAllergyNanovia Face mask a filtrační materiály Nanovia Clean Air.

Textilní lamináty vyvinuté firmou Nanovia patří do kategorie hi-tech materiálů. Jedná se o praktické využití nanotechnologie ve spojení s dalšími průmyslovými technologiemi pro výrobu materiálů určených pro rozvinuté průmyslové obory s vysokými technickými požadavky na konečné výrobky (filtrační materiály, zdravotnické prostředky, bytové textilie).

Textilní lamináty jsou vyráběny ve formě plošných textilií převážně v šíři 160 cm (Nanovia AntiAllergy textilie je k dispozici i v šíři 235 cm). Lamináty jsou k dispozici pro širokou skupinu zákazníků, kteří je využijí pro výrobu vlastních inovativních produktů dodávaných na trh pod svoji obchodní značkou.

Mimo výrobu materiálů uváděných na trh pod vlastními obchodními značkami nabízí firma Nanovia jako jediná v Evropě svoji výrobní kapacitu pro zakázkovou výrobu nanovlákenných materiálů pro různé aplikace a finální produkty. Tato nabídka míří k firmám, které uvažují uvést na trh produkty s nanovlákny a nedisponují vlastní výrobní kapacitou. Těmto firmám také nabízí pomoc při optimalizaci procesu  výroby nanovláken pro jejich produkt.

Firma disponuje výrobními technologiemi, které umožňují efektivně povrstvovat různé substráty nanovlákennými vrstvami z různých polymerů a tím vytvářet materiály nových užitných vlastností a parametrů. Pro výrobu laminátů s nanovlákny používá Nanovia laminační technologie modifikované za účelem jejich využití pro zpracování nanomateriálů respektive nanovlákenných vrstev.

Samotná výroba nanovláken a jejich laminátů vyžaduje vysoké know-how a propojení několika průmyslových oborů. Nanovia disponuje unikátním know-how v souvislosti s průmyslovou výrobou nanovláken z polymerů PA6, PVDF a dalších polymerů a know-how potřebným k designování a výrobě laminátů.

Historie

Výroba nanovláken je velmi mladým průmyslovým oborem. Firma Nanovia stojí na jeho počátku a bude navždy součástí jeho historie v České republice a v regionu Evropy.

Díky silnému technologickému zázemí a finanční podpoře z evropských fondů firma připravila v roce 2010 projekt na výstavbu výrobního závodu na výrobu nanovláken a textilních laminátů. Od roku 2010 také realizuje vývoj nanovlákenných textilních laminátů, jejichž výrobu a prodej zahájila v roce 2013. Od roku 2013 nabízí zakázkovou výrobu nanovlákenných materiálů pro různé aplikační použití.

Vybavení závodu na plnou výrobní kapacitu veškerými potřebnými technologiemi bylo dokončeno ke konci roku 2015.

Jsme držiteli těchto certifikátů

  • EN ISO 9001:2009 Systém managementu kvality
  • EN ISO 14001:2008 Enviromentální management
  • OHSAS 18001:2008 Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Naše mise

  • Společnost chce vyvíjet a produkovat materiály s obsahem nanovláken určené pro výrobu produktů s vysokou přidanou hodnotou
  • Společnost chce být spolehlivým dodavatelem nanovlákenných materiálů určených pro produkty našich zákazníků

naše mise  

Naše vize

  • Společnost podporuje své zákazníky a partnery v oblasti vývoje jejich nových produktů
  • Společnost realizuje důslednou enviromentální politiku
  • Společnost podporuje své zaměstnance v oblasti vzdělávání a získávání know-how
  • Společnost spolupracuje s výzkumnými institucemi na vývoji dalších produktů

 

naše vize
4

klienti v zemích


Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.
12

zaměstnanců


Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.
89

projektů


Donec vestibulum justo a diam ultricies pel lentesque. Quisque mattis diam vel lac.
11

let na trhu


Členství

Firma Nanovia je jedním ze zakládajících členů Asociace nanotechnologické průmyslu ČR. Asociace si klade za cíl reprezentovat zájmy českých firem a výzkumu v tomto oboru na národní i evropské úrovni, v obchodní i výzkumné a vzdělávací sféře. Chce stavět na dobrém jménu, které má Česko v tomto oboru ve světě a šířit pozitivní povědomí o nanotechnologiích ve společnosti. Zaměří se také na aktivní vyhledávání podpory a příležitostí spolupráce mezi komerční a výzkumnou sférou.

Více informací na www.ceskojenano.cz.

Buďte s námi v kontaktu