Realizované projekty

Projekt:
POLYMERNÍ NANOVLÁKENNÁ
ANTIBAKTERIÁLNÍ FILTRAČNÍ MÉDIA

je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj průmyslové výroby nanovlákenných struktur obsahujících bakteriostatické a bakteriocidní případně virucidní látky.

Projekt:
SCREENING ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK
PRO APLIKACI DO NANOVLÁKEN

je spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na základní výběr antimikrobiálních látek, které mohou být inkorporovány do nanovlákenné struktury.

Projekt:
PROJEKT NA OCHRANU PRÁV
PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ – NANOVIA
S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.
Přihláška vynálezu a udělení práv ochrany průmyslového vlastnictví

 
 
 

logolinka-eu